Deník Natálie Tothové
music website

LÁSKA - MOUDROST - VĚDĚNÍ

Terapie hrou - Terapie Nového věku

Jedná se o zážitkový program 5ti skupinových celodenních terapii, které na sebe navazují a kde formou her a různých zadání zpracováváme trauma z období početí, prenatálu, porodu, období po porodu a z dětství, dále z období dospívání a dospělosti.

Číst dál...

Porod

Porod

V tomto období vzniklo nejvíce traumat, která mají na člověka vliv po celý život. Když se tato traumata z porodu nezpracují, ...

číst dál...

Vztahy

Vztahy

Naše schopnost budovat kvalitní a fungující vztahy se odvíjí od mnoha faktorů. Nejdůležitějším faktorem je, ...

číst dál...

Mysl

Mysl

Snad všichni spirituální učitelé a mudrci, kteří na Zemi nyní pobývají, se shodnou, že největší lidskou překážkou je nám naše Mysl, ...

číst dál...

Emoce

Emoce

Někdy si tak říkám.."kdyby nás už ve školce naučili, jak rozumět svým emocím, jak je zpracovávat a bezpečně projevit, ...

číst dál...

Moje vize

Čím více spokojených a emočně vyrovnaných lidí máme kolem sebe, tím kvalitnější život žijeme my všichni....

Testy

Vytvořila jsem pro vás soubor otázek, které vám pomohou s lepší sebe-reflexí a uvědoměním. Jsou ideální pomůckou k mapování jak jste na tom, kam jste se v rámci dosavadní práce na sobě již posunuli a kde je třeba více zabrat. 

Testy vznikaly několik měsíců, ale materiály jsem na ně sbírala několik let. Proto mne těší jaký je o Testy zájem. V tuto chvíli jsou v nabídce dva Testy.

Test Emoční zralosti

Test Emoční zralosti

Do jaké míry vás ještě ovládá minulost, nezpracované události a ego?

číst dál...

Test 5 typů emočního zranění

Test 5 typů emočního zranění

Může jít o zranění z Opuštění, Odmítnutí, Ponížení, Zrady a Křivdy.

číst dál...

Kdo je Natálie?

Natálie

Narodila jsem se 12.12. v roce Draka a jsem indigová žena.

Můj život nebyl zrovna jednoduchý. Prošla jsem si jako malé dítě zneužíváním od vlastního tatínka. Vyrůstala jsem bez maminky, a mé dětství s tatínkem bylo plné týrání, ponižování a násilí. Na škole přišla šikana a posléze útěk z domova. Jednou větou shrnuto- bylo to peklo. Když se ale nyní ohlížím zpět, vidím hluboký inteligentní systém událostí, "náhod" a lásky v pozadí, díky čemuž jsem nyní silná a stabilní v tom, co dělám a kam směřuji. Lépe cítím a chápu klienty, jejich bolest a utrpení. Při své práci využívám několika darů, například zření. Vidím klientovu bolest, jeho rezervy i jeho Duši. Jsem dobrým příkladem těm, kteří přestali věřit v Dobro, že zázraky se dějí a život může být krásný, i když bylo těžké dětství.  

Mým posláním je šířit lásku, moudrost, vědění. Činím tak hravou formou, neboť hravost a lehkost se lidem poněkud vytratila ze života... 

Nejsem ezoterička a nepatřím k žádnému náboženskému směru. 

Narodila jsem se jako Terapeutická duše a využívám své Dary a schopnosti k tomu, abych pomohla upřímnému zájemci, v rámci terapií a nástavbových akcí, najít sám sebe a osvobodit se od svých strachů a programů, které mu brání být šťastný, celistvý a svobodný. Vyučuji techniky, které k tomu významně přispívají a s klienty pracuji dlouhodobě. 

Mým spirituálním Učitelem je realizovaný Mistr- Paramhamsa Šrí Swami Vishwananda, který láskyplně vede, chrání a podporuje mé působení zde. Od něj se učím tomu, co předávám mým žákům. V rámci zasvěcení jsem od něj obdržela duchovní jméno Aesha, které rozvíjí ještě více mou Esenci a Ducha (překlad jména Aesha: Žena-Láska, Žena- Hojnost, Žena-Moudrost).

Terapie hrou probíhají v Praze, v Brně a ve Zlíně. 

Vzhledem k tomu, že mám terapie několik měsíců předem obsazeny, doporučuji aby se zájemci hlásili na terapie s předstihem a stihli si projít online Testy, které jsou v dolní části Úvodní strany.

A nyní se už loučím, těším se na shledanou.

Krásný den, Natálie - Aesha

IČ: 645 171 44

Cíl projektu

Natálie

Cílem terapií hrou a nástavbových akcí je dojít k Celistvosti. 

Celistvost nastává, když spojíme všechny rozbité, odštěpené a nemilované části našeho JÁ a propojíme je s Duší. Tento proces stojí na dobré sebe-reflexi, schopnosti ovládat své emoce a mysl, a zpracování zranění z minulosti. 

Kladu důraz na tři aspekty - jednoduchost, integraci a domácí praxi. 

Terapie, nástavbové programy, mé články a různé techniky v projektu jsou vytvořeny tak aby osekávaly ego, nevědomost, iluzi a pýchu, protože jsou největší překážkou člověku k růstu a šťastnému životu. Terapie, články,  nástavbové programy a techniky v tomto projektu navyšují schopnost sebe-reflexe, bdělosti a samostatnosti. Každý člověk se v rámci naší spolupráce učí mít rád,  mít reálné očekávání, stát pevně nohama na zemi, milovat své bližní a důvěřovat životu a jeho plynutí. Podporuji v lidech přirozenou touhu po spiritualitě a pomáhám oprostit se od ezoteriky, dogmat náboženství a bludných fantazií. 

V tomto projektu začínáme zpracováním traumatických zážitků z porodu, dětství a z průběhu života. Navazujeme na techniky pro zvládání svých emocí, odblokovávání mentálních vzorců až po čistící a harmonizační techniky pro vyladění a stabilizaci našeho Ducha, fyzična a energetického pole.

Terapie hrou vystaví nové základy, na kterých pak v rámci nástavbových akcích budujeme nové vize, postoje a dobré návyky.

Výčet Témat, kterými se na terapiích zabýváme:

Porod

traumatický, nepřirozený, vyvolávaný, klešťový, omotaná pupeční šňůra kolem krku, císařský porod, zranění během porodu, prvotní nádech, nekojení, inkubátor, boj o život, potrat, neplodnost, očkování...a to jak u matky/rodičky tak u dítěte (u dítěte až v dospělém věku, do té doby pracujeme pouze s maminkou, pro dítě jsou vhodné jiné techniky- poradím vám)

Vztahy

koktání, odštěpená duše, vztahy s rodiči, sourozenci, sexuální obtěžování, komunikace, emoce, strachy, úzkosti, únava, téma nedůvěry, nízká sebe-hodnota, téma sebe-lásky, vědomí srdce/duše, vztahy na pracovišti, v rodině, obezita, závislosti, introvertní povaha, strach z cizích lidí a prostorů, strach ze Smrti, úniky ze Života, komplikované partnerství, atd.

Spirituální rovina

vztah k tělu, sexualita, vztah ke hmotě, dýchání, vztah k Bohu, finance, zdraví, psychika, temné stránky našeho já, deprese, nespavost, různé skryté schopnosti, přecitlivělost, snížená citlivost, neschopnost plakat, neuvědomělá touha po smrti, přivtělené duše, sebe-realizace, hledání vyššího smyslu proč jsem tady, atd.

 

Na nástavbových akcích se zabýváme aktuálními tématy dané skupiny.
Program i Záměr je pokaždé jiný, sledujte kolonku v menu AKCE.

Terapie hrou i nástavbové programy jsou vhodné pro ženy, muže, páry a "děti" od 17ti let.

© 2016 Deník Natálie Tothové

webdesign: 3wD web desing

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com