JAK VZNIKÁ ZRANĚNÍ?

 

Jaká zranění nám negativně ovlivňují náš každodenní život?
- Zranění vzniklé Opuštěním, Odmítnutím, Křivdou, Zradou nebo Ponížením.

 

Zde je několik příkladů, jak vzniká zranění:

ROZVOD RODIČŮ- dítě odchod svého táty může vnímat jako opuštění. Když si táta pořídí novou rodinu a věnuje se jí více než první rodině, jeho dítě to může prožívat jako zradu, odmítnutí a křivdu.

HÁDKY RODIČŮ- dítě se doma může cítit nemilované, nejisté a ohrožené. Může si vytvořit obraz o svých budoucích vztazích- "po čase stejně přijdou hádky, a lásky je konec". Často si ale také děti myslí, že se jejich rodiče hádají kvůli nim, hluboce je to zasáhne a z toho vznikají dětské deprese. 

NECHTĚNÉ DÍTĚ - NEPLÁNOVANÉ DÍTĚ 
Dítě velmi dobře ví, zda bylo chtěné a plánované a vzniklo z lásky, či tomu bylo naopak. Může pak dlouhodobě prožívat pocit nepřijetí, nedůležitosti a zklamání, které se mu promítají do všech rovin v běžném životě.

ALKOHOL v rodině - má-li dítě rodiče, který holduje alkoholu, prožívá velkou bezmoc, strach a nejistotu, kterou si s sebou odnáší do života a ovlivňuje jeho realitu.

INCEST V RODINĚ- holčička, která byla znásilněna nebo osahávána, či slovně obtěžována svým otcem, bratrem, strýcem, otčímem nebo dědou prožívá velkou bezmoc, necítí se chráněná a zaštítěna svou matkou, cítí se ohrožena, ponížena a nejistá, trpí pocitem viny a nedůvěry, odmítá intimitu a sex.

VYSOKÉ NÁROKY - jsou-li kladeny na děti vysoké nároky, značně je to znejistí a pokřiví, mohou mít pak dojem, že si musí lásku a pohlazení zasloužit. Bojují o přízeň, jsou nejlepšími žáky ve škole, lidé je označují za hodného kluka-hodnou holku, vynikají ve sportu, ale jejich duše je smutná a prázdná, trpí pocitem nedostatečnosti a bezmoci.

SEBEVRAŽDA, SMRT v rodině- dítě může náhlý odchod příbuzného vnímat jako nespravedlivý a špatný, vnitřně se stáhne a oddělí od duše, je stále ve střehu, uzavírá se životu, neprožívá radost, cítí se zrazeno a opuštěno, projevuje nepřátelství a bolest.

Typů zranění a i životních příběhů je nespočet, přátelé. Jakým zraněním trpíte vy se dozvíte po testech, které si můžete objednat zde: spokojena.zena@gmail.com 

Níže trochu blíže k tématům....
 
 
ZRADIL JSI ?

Zranění ZRADOU je druhé nejčastější zranění, kterým lidé trpí. Vyšlo vám v testu zranění zradou jako nejvyšší zátěž?

Zrada je téma o kterém málokdo ví, protože se nenápadně plíží. Když se vysloví slovo ZRADA, většina z nás si
 vybaví Jidáše, vid´te. A pak se ptáte, "Co to má společného s mým životem?"

Pojd´me se podívat na zranění Zradou:

~ Jak už jsem nedávno zmínila, staré známé odkládání neboli prokrastinace jsou krásným příkladem Sebe zrady. Pokud trpíte zraněním zradou, je víc než jisté, že jste to právě vy, kdo si toto zanění opakovaně způsobuje. Okolí vám to jen zrcadlí, proto spíše vědomě a bolestně prožíváte zraňování z okolí, než sami od sebe, to si totiž neuvědomujete.

~ Partneři spolu mluví o společné budoucnosti, jenže pak se z ničeho nic něco změní a partner odchází, zůstávají oči pro pláč

~ Partner se své partnerky nezastal před svými kamarády (před svou matkou)

~ Žena se kvůli partnerovi vzdá svého dítěte

* Žena dobře ví, co potřebuje, aby jí bylo samotné se sebou dobře, jenže to nevědomě stále porušuje= sama sebe zrazuje:

- stýká se s nevhodnými lidmi
- vyhouje sexuálně partnerovi, zatím co se cítí zneužívána a využívána
- nemá pevně stanovené hranice
- špatně se stravuje
- znevažuje svou hodnotu a práci, kterou udělala
- miluje se bez lásky s mužem, který jí ublížil
- použila dítě jako náplast na starou bolest
- neplní si svá přání
- kouří nebo pije protože neuměla říct NE
- navštěvuje své rodiče jen ze slušnosti
- říká jen to, co se od ní očekává
- obléká si jen to co má na okolí nějak působit
- vše důležité a zásadní odkládá- například léčbu, rozvod, rozhodnutí, odchod, lékaře, terapii, odpuštění atd.

Dalším nevědomým sebeZrazením je nebýt sám pro sebe na prvním místě, přátelé. Toho se také často dopouštějí ženy. Nejprve je partner, dítě, práce a pak až ona. Pokud jde o uzdravení témat, odkládá to, i když dobře ví, že jakmile se uzdraví a vyladí, uzdraví se s ní i celá rodina a to by ženě, která trpí vysokým procentem ze Zrady mělo spoužit jako motivace a cíl.


Nejčastější výmluvy člověka s vysokým procentem zátěže ZRADOU:
- To ještě počká, tedˇnemohu
- Musím jít do práce, zlobili by se
- Až udělám to či ono, pak můžu tohle
- Ještě to nějak vydržím
- Děti (manžel) mne potřebuje mít doma
- Na mě už tolik nezáleží
- Nejsem dost dobrá, dost hezká, dost důležitá
- Nezasloužím si tolik pozornosti
- Až zítra, za měsíc, za rok...

atd.


Pozváváte se, přátelé? Možná poznáváte někoho ze svých blízkých. Tento člověk trpí zraněním ze Zrady a všimněte si, že často zrazuje on sám sebe. Však stává se, že i on sám umí zradit druhé. Než se na něj budete za něco zlobit, uvědomte si, že si dotyčný neuvědomuje, že vás právě zradil či zranil a vězte, že je to jeho citlivé místo...

Máte nějaké otázky? Jsem pro Vás na emailu: spokojena.zena@gmail.com


 
 
PONÍŽENÍ kterého se na sobě dopouštíme

V testech některým z vás vyšlo nejvíce procent u zranění z Ponížení. Někteří mají jasno, jiní tápou a ptají se "O jaké ponížení konkrétně jde?"

O jaké konkrétní ponížení jde právě u vás jsem vám scho
pná najít až na terapii hrou, kde to rovnou zpracujeme, ale pokud vás zajímají všeobecné informace, kde a jak vzniká zranění z ponížení, přátelé, čtěte dál...

Pokud je vaše zranění ponížením ve výsledné tabulce Testů vyšší než 80%, jedná se o zátěž z minulého života a tudíž Plán Duše zpracovat dané zranění v tomto životě. Čím vyšší procento, tím akutnější je váš případ. 
Jelikož vím, že se minulost ukazuje v přítomnosti, a vím, že vnímavý terapeut umí najít indicie potřebné k tomu, aby se zranění vyladilo tedˇa tady, a zároveň po celé časové linii zpět. Není tedy nutné chodit na regresní terapie a hledat co se vám stalo například 3 životy zpět, přátelé.


Zde je několik příkladů zranění ponížením směrem k nám
~ Můj tatínek urážel maminku a s ní i všechny ženy. Říkal že jsme hloupé slepice

~ Když jsem se pomočil, máma mi ironicky řekla, že si mne žádná holka nebude chtít vzít za manžela, protože to všem mým holkám požaluje, že jsem počůránek

~ Ve škole jsem musela vynikat, všechny úkoly zvládat a plnit očekávání mých rodičů. Když jsem v něčem nebyla nejlepší, můj táta říkávál, že nejsem jeho dítě...

~ Na prvním stupni ve škole jsem byla boubelka a narostly mi prsa. Kluci ze třídy si ze mně dělali legraci, posmívali se mi a malovali má prsa na tabuli, styděla jsem se a nenáviděla svá prsa

~ Když jsem dostala první menstruaci, můj bratr se pozvracel, protože zahlídl můj krvavý flek na sukni. Řekl mi, že jsem odporná a že se za mne stydí

~ Moje maminka mě před návštěvou často snižovala a kritizovala

~ Nikdy jsem nebyl moc živé a hlučné dítě. Jednou jsem slyšel, jak si o mně rodiče povídají, jestli nejsem nějaký narušený 

~ Moje matka říkala, že jsem úplně pitomá, ale že jsem aspoň hezká. Atˇse koukám brzy vdát a pak se jen modlit, aby můj muž nezjistitl, že jsem sice hezká, ale hloupá...

*


To bylo pár příkladů, jak vzniká a nebo jak se aktivuje zranění ponížením a nyní se podívejme, jak my sami se umíme ponižovat před druhými...

~ Dělám si ze sebe legraci před druhými, oni se smějí a já se pak cítím přijatej

~ Na co sáhnu to musím dělat perfektně. Takže mám doma perfektně uklizeno, navařeno, o děti je postaráno, jenže pak přijde mnažel a ničeho si nevšimne, nic mi neocení a ještě udělá nepořádek. A tak jdu a ještě více uklízím, vařím a starám s očekáváním, že to tentokrát jistě manžel uvidí a ocení...

~ Když se s někým seznámím, snažím se ze všech sil zapůsobit. Předvádím se, kroutím se a tak. Mým jediným úkolem je dostat muže co nejdříve do postele a rychle jej ovládnout vášní, protože jinak by mi utekl za nějakou hezčí

~ Citově vydírám své blízké i přátele

~ Neumím si představit být před partnerkou zcela upřímný, připadal bych si jako nahej a zranitelnej. A to je důvod, proč raději inklinuji ke lžím a k tajemství než k pravdě

~ Závidím lidem jejich úspěch, ženám závidím jejich hadry a styling, mužům závidím jejich peníze a pozici. Sousedům jejich auto a nebo fungující vztahy

~ Když jdeme s přáteli ven, raději hbitě nabídnu, že všechny zvu, než abych si musel své pití platit sám jako socka.

~ Když mi nová známost řekne, že nechce kondom, svolím na riskantní sex bez ochrany

~ Neumím si říct o adekvátní cenu za mé služby, podhodnocuji se

...Věřím, že je vám nyní zranění PONÍŽENÍM více srozumitelné a můžete si lépe mapovat své chování, případně chování svých blízkých. 

Jak na terapiích vždycky říkám.... Ten, kdo si prošel zraněním Ponížení, Odmítnutí, Zrada, Křivda,Opuštění- ten sám se tohoto dopouští na sobě i na lidech. Proto, máte-li dojem, že se k vám váš partner/ka chová například odmítavě, podívejte se, kde se vy k němu nebo sám/a k sobě chováte odmítavě a změňte to. Můžete si být ale také jisti, že i sám partner/ka co vás odmítá byl/a odmítán/a, možná právě svými rodiči a jen nevědomě opakuje jejich vzorec chování...

O testech "5 lidských zranění"
http://www.spokojenazena.eu/test-5-typu-zraneni/

Přehled terapií
http://www.spokojenazena.eu/aktuality/KŘIVDA bolí

Během testů "5 typů lidských zranění" se ukazují vysoká procenta zranění Křivdou. Už víte, jak se projevuje zranění Ponížením a Zradou, nyní se podíváme co znamená zranění Křivdou. 

Když jsem byla malá, naši často říkali, že jsem ještě malá, hloupá a ničemu nemůžu rozumět. Jenže já dobře věděla, co se u nás doma děje a měla jsem přirozenou tendenci jim pomáhat i navzdory tomu, že jsem nebyla správně chápána a proto jsem byla často Odmítána (zranění odmítnutím). Věděla jsem, že problém je v lidské nevědomosti a proto jsem často až nemyslně prorážela jejich hradby a snažila se rozšířit vědomí mých rodičů a prarodičů. Jako indigová holčička jsem dobře věděla, že nejsem hloupá, a cítila jsem, že nejsem v této rodině náhodou, vnímala jsem důležitost mého poslání. Jaké pak bylo pro mne nemilé překvapení, když jsem byla označena za rozpustilou, zlobivou a svéhlavou holku. Cítila jsem se ukřivděná a stáhla jsem se. Vytvořila jsem si svůj vnitřní Svět, kde jsem se cítila bezpečně, přijatá a milovaná a mé schopnosti jsem si zavřela, abych nekonfrontovala mé blízké s jejich stíny. Trpěla ještě víc ale tehdy jsem to neuměla jinak. Takto vzniklo mé zranění Křivdou.

Váš příběh může být podobný a nebo zcela jiný, přátelé. Pokud vás zajímá, k čemu se vaše zranění váže a co vás má naučit, pomohou Vám téma jemně rozbalit na terapii hrou. Tam také téma rovnou zpracujeme...

 
 
 

ZRANĚNÍ Opuštěním 
- jak vzniká nebo jak se aktivuje?

 

Zranění Opuštěním je zranění, které dobře znám. A je v úzkém vztahu se smrtí. Opuštěný člověk má dojem, že to, co bude nyní následovat je Smrt. Kdežto například u člověka, který trpí zraněním Odmítnutím, je to jiné. Takový člověk odmítá sebe, lásku, Život a Smrt. atd.

Jako dítě jsem se cítila opuštěná hned několikrát. Měla jsem pak, v dospělosti, možnost nahlédnout i hlouběji, do minulosti, a ukázalo se, že i tam jsem velmi těžce nesla opuštění. (v minulých inkarnacích)

Pojdˇme se tedy podívat hlouběji na tuto bolest.

Toto zranění vznikne, když nás opuští někdo blízký. Například když dítě opustí matka, otec, prarodiče, sourozenec, pes, kočka. Například když zasáhne ruka osudu formou smrti, rozvodu, podvodem, alkoholem, jiným typem úniku z reality.

Opuštěně se může cítit také dítě, které je odkládáno do jeslí nebo do školky, k prarodičům nebo na tábor, a čas strávený s rodiči nemá žádnou velkou hloubku ani hodnotu. Dítě má strach, že se rodiče už nevrátí. A jak se asi cítí dítě v dětském domově, že.

Zranění opuštěním vzniká také když se rodicí žena poddá strachu a svůj porod (rituál ženství) prožívá jako boj o život a začne své dítě nenávidět (emočně se od něj/bolesti odpojí). Časté také je, když je dítě hned po porodu odneseno od maminky pryč, například do inkubátoru nebo na vyšetření. A nebo když je malé dítě v nemocnici samo bez maminky. Další zranění vzniká, když jej maminka odmítne kojit aby si zachovala postavu, nebo aby vyhověla svému muži v jeho potřebách. Taková žena opustila své dítě (vzdala se mateřské role) a opustila také sama sebe.

Jistě znáte také případy, kdy se lidi navzájem opouštějí důsledkem hledání něčeho hlubšího. Spousta lidí bloudí, cítí, že to, co žijí je jen zlomek toho, co mohou žít a prožívat, a tak se vydají na cestu hledání, bloudění. Až za nějakou dobu pochopí, že to, co hledají je jejich Duše/ Bůh, a že je všude.

Někteří lidé mají velké vize a plány, však pod nějakým tlakem a strachem se jich vzdají, ve prospěch někoho jiného. Například žena, která touží cestovat po světě najednou otěhotní. To, že musí zůstat doma kvůli dítěti vnímá jako zradu a následně pak opouští sebe sama (své vize) a také dítě (protože například nepřijala svou roli matky jako dar).

Pokud jsme v životě prožili nějakou velkou bolest, šok nebo trauma, může to být pro nás tak bolestivé a náročné, že se raději pustíme, čili oddělíme. I takto sami sebe opouštíme.

Zranění Opuštěním je jedno z 5ti zranění, kterým společnost trpí. Všechna tato zranění se dají uzdravit, jsme-li k sobě dostatečně upřímní a spolupracující s tím, kdo nás touto cestou jemně a s láskou provádí. Může to trvat mnoho týdnů, měsíců, ale také let. Všechno má svůj význam a všechno je přesně tak, jak má být.

Jakým zraněním trpíte vy? Dozvíte se v testu 5 typů emocionálních zranění:http://www.spokojenazena.eu/test-5-typu-zraneni/

Jaká je úroveň vaší emoční zralosti? Dozvíte se v testu Emoční zralost:http://www.spokojenazena.eu/test-emocni-zralosti/

Máte nějaké otázky? Napište mi: spokojena.zena@gmail.com

S láskou Natálie *

 
 
KAŽDÝ MÁ PROBLÉMY... ale PROČ? 

Mnozí z vás se mi svěřujete, že už léta na sobě pracujete, že se vážně snažíte a mučíte, a nebo že už léta docházíte k psychologovi, ale nepozorujete na sobě žádné změny k lepšímu. Ztrácíte důvěru a víru, že vám kdy bude pomoženo a že si zasloužíte něco lepšího.... 

Hm, já bohužel nevím, jaké techniky a s kým jste je podstoupili, přátelé, ani nevím jak dalece jste byli otevření ke spolupráci s terapeutem, protože bez toho to nejde, ale mě se osvědčilo s lidmi a s tématy pracovat formou her. Vždy pracujeme s příčinou a systematicky se do ní noříme, abychom daný problém skutečně rozpustili a uvolnili životní energii, kterou každý nevyřešený problém zadržuje. Je to proces, u každého jinak dlouhý. Nahromaděná energie našich nezpracovaných problémů se proměňuje ve vnitřní destrukci. Ta se projevuje emoční nestabilitou, obezitou, závislostmi, nedostatkem... Sami nyní posud´te, jak jste na tom... 

Podívejme se blíže...
PROBLÉM s vnímáním reality, tzv. stavy "mimo čas, prostor a nebo mimo tělo".....vznik- období početí

PROBLÉM s tělem, například přejídání se a nebo nechut´ jíst, problém s vnímáním hranic a potřeb svého těla, a podobně....vznik- období početí

PROBLÉM s tím, co si o vás pomyslí druzí lidé, potřeba věcem rozumět, pocit že nejsem dost dobrý, potřeba se zavděčit, pocit, že si nezasloužím lásku, pozornost, hojnost a podobně... vznik- období početí a prenatálního věku

PROBLÉM spojený s vlastním projevením se, sexualita, intimita, sebe-prosazení se, sebe-hodnota a sebe-vědomí, sebe-zrada aslias prokrastinace, problémový vztah s matkou....vznik- období prenatálu a porodu

PROBLÉM zvaný neuroza, nervozita, stres spojený s druhými lidmi, se zkouškami, strach z bílých pláštů, pocity oddělenosti, pocity opuštění, strach ze smrti a také ze života, problematický vztah s tátou.... vznik- období prenatálu a porodu 

PROBLÉM prožívaný jako strach z nepřijetí, strach z odmítnutí, pocit nedokonalosti a nebo naopak touha po dokonalosti, potřeba mít věci pod kontrolou, schopnost obhájit svůj názor.... vznik- období porodu a krátce po něm

PROBLÉM se vztahy, problém s komunikací, dorozumívání se, problém v koordinaci, problém s nasloucháním, závislosti (kouření, alkohol, drogy, léky, lidi).... vznik- období prenatálního věku

Zde máte trochu ucelený přehled témat s kterými přicházíte na mé terapie, přátelé. Období vzniku a nebo aktivace je už několik let potvrzován prací s časovou osou, na mých terapiích hrou. Není to střelba od pasu :-) Pokud tedy chcete prožít svůj život lépe než vaši rodiče a nebo známí, je potřeba se svými tématy pracovat v období jejich vzniku, pracujeme tedy s Příčinou. 

Do příčiny zaměříme veškerou pozornost, neplýtváme tím pádem zbytečně časem ani energií. Pokud docházíte na nějaké konzultace a nebo na semináře, či na terapie, kde NEpracujete na daném tématu v obodbí vzniku, váš čas i peníze jsou zbytečnou investicí a Pozitivní Změna do vašeho života NEmůže přijít... 

Máte nějaké otázky, přátelé? Jsem pro vás na emailu: spokojena.zena@gmail.com
 
Natálie*