Terapie PEVNÝ EMOCIONÁLNÍ ZÁKLAD 19.června ZLÍN

17.01.2016 17:45
Nahromaděná energie našich nezpracovaných problémů se proměňuje ve vnitřní destrukci. Ta se projevuje emoční nestabilitou, obezitou, nemocí, závislostmi, nedostatkem.  

Podívejme se blíže, ale obecně...
PROBLÉM s vnímáním reality, tzv. stavy "mimo čas, prostor a nebo mimo tělo".....vznik- období početí a nebo vliv císařského porodu

PROBLÉM s tělem, například přejídání se a nebo nechut´ jíst, problém s vnímáním hranic a potřeb svého těla, a podobně....vznik- období porodu a krátce po něm

Pořeba se zavděčit, pocit, že si nezasloužím lásku, pozornost, hojnost a podobně. PROBLÉM s tím, co si o vás pomyslí druzí lidé, potřeba věcem rozumět. 
Pocit že nejsem dost dobrý, ... vznik- období početí, prenatálního věku nebo komplikovaného porodu

PROBLÉM spojený s vlastním projevením se, sexualita, intimita, sebe-prosazení se, sebe-hodnota a sebe-vědomí, sebe-zrada aslias prokrastinace, problémový vztah s matkou....vznik- období prenatálu a porodu

PROBLÉM zvaný neuroza, nervozita, stres spojený s druhými lidmi, se zkouškami, strach z bílých pláštů, pocity oddělenosti, pocity opuštění, strach ze smrti a také ze života, problematický vztah s tátou.... vznik- období prenatálu a nepřirozeného (vyvolávaného) porodu 

PROBLÉM prožívaný jako strach z nepřijetí, strach z odmítnutí, pocit nedokonalosti a nebo naopak touha po dokonalosti, potřeba mít věci pod kontrolou, schopnost obhájit svůj názor.... vznik- období porodu a krátce po něm

PROBLÉM se vztahy, problém s komunikací, dorozumívání se, problém v koordinaci, problém s nasloucháním, závislosti (kouření, alkohol, drogy, léky, lidi).... vznik- období prenatálního věku a období po porodu
 
..... Tohle je přehled, ke kterému jsem během praxe dospěla. U každého z vás to však může být trochu jiné, to ukáže až terapie hrou.
 
dne 19.června ve Zlíně,  od 9.15h do 19.30h, cena je 3.050kč, záloha je 550kč, doplatek je na místě v den terapie.
V ceně máte 8h v terapii a 60min výstupní online psanou konzultaci 21 dní po terapii.
       
Objednejte se emailem: spokojena.zena@gmail.com
 
 
I tato terapie vyžaduje bdělý a citlivý přístup, láskyplné vedení, bezpečné prostředí a pochopení. O to se postará Natálie* 
Zpět