Natálie Tothová

- Narozena 12.12. v roce Draka, indigová žena

- Terapeutka projektu Spokojená žena, terapie hrou

- Moje práce = poslání a radost

 

Můj příběh zde není proto abych si na svůj život stěžovala, ale abych vám ukázala, že dobře vím, jaké to je mít starosti, problémy a strach.

Motto: Když jsem to dokázala já, tak vy taky...

MINULOST 

Přišla jsem na svět jako "dítě z trucu". Moji rodiče se chtěli trhnout od svých rodin a dítě byl dobrý důvod, ačkoliv byli ještě náctiletí.

Během porodu moje maminka ztratila hodně krve a bojovala o život. Ještě v mém ranném dětství jsem díky soudnímu systému přišla o maminku a byla přidělena tatínkovi, který se o mne staral spolu se svými rodiči. O svém porodu jsem nic nevěděla. Až do svých 30ti let jsem cítila nesnesitelný pocity viny a pocit, že nemám právo na život, ale nevěděla jsem okdud plyne. Nyní už vím, že se to vztahuje k období porodu. Cítila jsem vinu za to, že moje maminka kvůli mě málem umřela. 

Žila jsem tedy u tatínka. Táta se sice velmi snažil, ale za krátko začal pít. Z veselé a komunikativní holčičky jménem Natálka se stala smutná a úzkostná Nataška, která byla zneužívaná, psychicky týraná a fyzicky bitá. Zavírali mě do komory, vyhrožovali dětským domovem a "odnětím lásky"... Za mé dětství jsem měla 3 maminky, s tou poslední maminkou jsem bojovala nejvíce. Od mých 6 ti let jsem měla deprese a měla jsem dendence unikat z těla a astrálně cestovat. Byla jsem často nemocná. Cítila jsem, že mám v sobě zvláštní sílu a schopnosti, ale bála jsem se o tom doma mluvit. Viděla jsem budoucnost, viděla jsem různé bytosti, mluvila jsem s mojí Duší, která byla rozštěpená na několik kusů, viděla jsem auru, měla jsem fotografickou pamět´, schopnost skenovat lidi a tak dále. Postupně mé schopnosti jakoby zamrzly a stala jsem se rebelem. Měla jsem problémy s autoritami, byla jsem punkerka a chodila jsem za školu. V 18ti letech jsem napsala dopis na rozloučenou a utekla jsem z domu. Mým náhlým odchodem se transformovala celá rodina, nejvíce však taťka. Po mnoha letech odloučení jsem vyhledala svou biologickou maminku. Na jedné straně to byl kouzelný zážitek, na druhé straně jsem cítila bolestnou propast. Moje maminka je Romka. Krásná, moudrá a pracovitá, ale Romka. Dlouho jsem neuměla přijmout tuto část sebe-sama.

Celé mé dětství jsem cítila přítomnost něčeho vyššího a to mi dávalo sílu jít dál. Jediný dědeček mi dával tichou podporu a důvěru, že jednoho dne, až objevím  svou sílu a v mém utrpení uvidím zkušenost, začnu život opět milovat a důvěřovat mu…

 

PŘÍTOMNOST

Díky systematickému rozpomínání se na to KDO JSEM a PROČ TADY JSME, jsem odplavila spoustu balastu mé mysli, emocí a traumatu. Integrovala jsem zpět svou Duši a stala se tak více celistvou. Otevřela jsem své Srdce a začala jsem žít ve Vědomí srdce. Vzala jsem si zpět mé nástroje a schopnosti a využívám je v plnění mého Poslání zde. Tatínek už sice umřel, ale než umřel, omluvil se mi za zneužívání a násilí, kterého se napáchal. Řekl, že je na mne hrdý a má mě rád. Moje sestra takové štěstí neměla, na základě dětství se zcela uzavřela. Po hlubším zkoumání mé rodové linie jsem objevila na maminčině straně kletbu od dědečkovy milenky. S mojí třetí maminkou, s kterou jsem nejvíce bojovala, jsem si nyní blízká, sdílíme spolu věci mezi nebem a zemí a občas se účastní terapií hrou nebo Rituálů na podzim... S mojí bio maminkou jsme si také blízké, mám od ní velkou vnitřní sílu ustát těžkosti a stále mít vztyčenou hlavu. 

 

Asi jako většina lidí, kteří si prošli peklem, věřím na existenci něčeho Vyššího. Jsem přesvědčena, že všichni spadáme pod zákon reinkarnace, věřím na Plán Duše, znám Vesmírné zákony, vzpomínám si na své minulé životy v Atlantídě, v Tibetu a v Egyptě,...  vím, odkud pocházím a co je mým úkolem zde.  Nepatřím k žádnému náboženskému směru. Mými Mistry jsou Avatar Swami Visvananda a Matka Meera, moudré bytosti, jako je paní Ernestýna Velechovská, Dr.Levry, a můj muž Martin. 

Mým oborem je alternativní psychoterapie pro skupiny. Kromě toho také vypracovávám psychologické testy, které jsou v online podobě. Dále poskytuji poradenství pro širokou veřejnost, natáčím videa a provázím skupiny posvátnými Rituály- na podzim. 

Mé první video najdete zde: www.youtube.com/watch?v=hB1WjQnCNEc

Každá terapie v mém programu je jiná, a i kdybyste si prošli jednou terapií 100x, pokaždé se vám vyplaví něco jiného a objeví se nové "aha". Je to logické. Člověk si vždy vezme z terapií jen tolik, kolik unese. Velkou roli v tom hraje úroveň našeho vědomí a schopnost se otevřít ke spolupráci. 

Jelikož se často jedná o velmi smutné příběhy různých lidí s hlubokými traumaty, rozhodla jsem se na tématech pracovat jemně, s respektem, ale zároveň také s humorem, formou her, různých zadáních a úkolů. Tím vznikla Terapie hrou, která chytne každého, jak ženy, tak i muže. Tento projekt stojí na 5ti klíčových terapiích, více o nich v levém sloupečku na hlavní stránce ( POPIS TERAPIÍ pro nováčky). Na terapie se sjíždí lidé z celého světa, vzdálenost tedy nehraje roli. 

Jako nejzásadnější terapii pro společnost považuji terapii Pevný emocionální základ, kde se zpracovává zranění z období prenatálního věku, porodu a krátce po něm. Tuto konkrétní terapii vám doporučuji absolvovat vícekrát, třeba každý rok 1x. V tomto období vzniklo nejvíce zranění a traumat a ta mají velký vliv na naši každodennost, vztahy a seberealizaci. Často se v tomto období, následkem šoku, také odštěpí Duše a vznikají různé formy psychických problémů, neplodnost a nebo fobie. Od této terapie se odvíjí další 4 terapie a společně tak vytváří stabilní základovou desku pro nádstavbové programy, viz. VELKÉ AKCE.

 
Jelikož je teorie všude dost a teoretiků je plný svět, rozhodla jsem se zájemce naučit praktické techniky, jak si umět doma pomoci sám... Důvod, proč je o terapie hrou a doplňkové tréningy takový zájem je ten, že pracujeme na posílení JÁ JSEM a objevení své vnitřní síly. Proč je to důležité? Protože silný a vyladěný člověk se nedá lehce zmanipulovat ani ovládnout. Abychom mohli být silní a vyladění, musíme si nejprve zpracovat to, co nás drží v bolesti a ve strachu. Jdu jemně proti komunitám a stádovosti.
 
Objednejte se emailem, prosím: spokojena.zena@gmail.com
- Bude mne zajímat téma, které vás přivádí + váš Záměr
- Jak jste na sobě doposud pracoval/a
Stačí mi 3-5 vět, na slohové práce nemám energetickou ani časovou kapacitu. Děkuji za pochopení.
 
 

I přesto, že jsem nyní v pozici terapeuta, moje práce na sobě a mých tématech není u konce. Věřím totiž, že jsou to právě lektoři a terapeuti, kdo by se měli posouvat i v průběhu jejich praxe a kdo si myslí, že už nemusí, ten to potřebuje nejvíce, přátelé.

Nejsem však zastáncem certifikátů ani diplomů. V konečném důsledku jsou totiž certifikáty a diplomy jen výživa pro naše ego, z pohledu Vesmíru jsou naše papíry úsměvné. Terapeutem se člověk rodí, nevystudovává. 

Na mých terapiích se na místo objímání se klaníme, viz. políčko v levém sloupci na hlavní stránce "PROPAGUJI Ne-objímání"

Mými klienty jsou- psychiatři, psychologové, lékaři, právníci. Dále také lidé z armády, z herectví a zdravotníci. Maminky na mateřské, nezaměstnaní a studenti. Bez ohledu na dosažené vzdělání a postavení jsou si na mých terapiích všichni rovni a nikdy nikoho neoslovuji titulem...

 

Pořádám pro vás:

  • - Skupinové celodenní terapie hrou (8- 10h) v Praze, v Brně a ve Zlíně
  •   dále pak nabízím online psané konzultace na facebooku, 40- 60min, cena 216kč 
  • -  nově také sebe-poznávají psychologické online Testy (na hlavní stránce) 
  •    Dny Rituálů na podzim 
 
 *  Závěrem.... Je nutné si uvědomit, že problémy, které řešíme, vznikají dlouhodobě, přátelé. Jedna terapie vás sice velmi posune, ale život vám nevyřeší. Pokud jste se rozhodli pro systematickou práci na sobě, připravte se na to, že to chvíli potrvá a nebude to snadné. Možná budete mít pár týdnů nebo měsíců náročných, ale mohu vás ujistit, přátelé, že výsledky vaší práce budou znát na všech úrovních a ve všech oblastech, a pak pochopíte svou investici... Možná vás budou zajímat příběhy absolventů terapií. Najdete v sekci: Vaše příběhy.
 
 
Motto: Když jsem to dokázala já, tak vy taky.
 
Přeji vám krásný a inspirativní čas, těším se osobně, NATÁLIE TOTHOVÁ