POPIS TERAPIÍ pro nováčky

V tomto projektu je 5 klíčových terapií, které jsou jako 4 nohy a deska stolu, díky kterým je stůl stabilní a prospěšný. Tak je to i s námi lidmi. Potřebujeme si vybudovat pevnou a stabilní základnu a pak vytvořit prostor pro nový začátek.
Během své praxe jsem totiž objevila a vyprofilovala 5 oblastí, které člověk na své Cestě potřebuje obsáhnout, aby se skutečně posunul a stabilizoval. Mimo to je ale také důležité respektovat dynamiku práce s tématy. Z toho důvodu nepřijímám objednávky pouze na 1, 2 terapie, protože by to postrádalo smysl. 
Co to znamená v běžném životě? Znamená to, že pokud se člověk jednou rozhodne pro změnu a stabilizaci v rámci cyklu 5ti terapií, měl by si uvědomit, že je to proces, který začíná první terapií a končí poslední terapií. Mezi jednotlivými terapiemi je důležité udržet prostor pro integraci, který by měl být dostatečně dlouhý na to, aby si vše sedlo, ale ne zas tak dlouhý, aby člověk opět upadal do starých kolejí a začínal odznova. Doporučená délka mezi terapiemi na integraci je 7 dní až 6 týdnů, ne delší!  Důvod je jasný, zvyk je železná košile. Než si člověk zpracuje jednotlivé oblasti, má tendenci usínat na růžích a za krátko upadá do starých kolejí. Celá předešlá práce přijde vniveč, protože se člověku postaví do cesty nedostatek vůle a odhodlání jít dál. Velmi těžko se s tím "bojuje", proto vás předem upozorňuji, atˇ si věci zbytečně nekomplikujete a skutečně jděte do cyklu terapií se silným Záměrem a držíte se ho.
Bonus, který oceníte- Každý absolvent mých terapií se učí praktické techniky pro domácí užití pro práci s emocemi, s myslí a s Duší. Takto posílíme  vaši nezávilost a samostatnost. 
 
Ráda bych zájemce upozornila na to, že naše témata jsou uložena ve více vrstvách a zpracovávají se postupně. Bude zkoušena vaše trpělivst a pevnost vašeho Záměru. Jak jistě víte, jsme více-úrovňové bytosti. Kromě fyzického těla máme také tělo emocionální, energetické, mentální atd. Na každém z těchto těl je nějaký zápis a objeví se, až zpracujeme předešlé vrsty. 
 
Tak postupně, jak se staví dům, budujeme si každý sám uvnitř svou vlastní hodnotu, stabilitu a mír. 
Jen energeticky silný, emočně stabilní, vnitřně moudrý a citlivý jedinec kolem sebe vytváří láskyplné a bezpečné prostředí, to je mým Cílem, to je mým Záměrem v tomto projektu.  Práce s tématy je systematická. Vymezte si pro sebe rok a začněte se postupně, ale intenzivně a s citem nořit tam, kde to potřebujete uzdravit. 
 
Rozbor jednotlivých terapií....
 
Ideální je posloupnost, protože všechno ve Vesmíru má svůj řád a je dobré ho ctít a využít pro svůj prospěch. Základní terapie je Pevný emocionální základ, která nás vrací k našemu početí, prenatálu a období porodu, tam vzniklo nejvíce traumat. Pak volně navazujeme v dalších terapiích a zpracováváme zápisy v jiných vrstvách. Ideální rozestup mezi terapiemi je 7 dní- 6 týdnů. Pak by měla navazovat další terapie v cyklu. Termíny terapií si rezervujete společně, tedy 5 termínů pro 5 terapií a zasíláte emailem. Osobní kultivace a práce s tématy vyžaduje systematický a trpělivý přístup z obou stran, jak od klienta, tak od terapeuta. Připravte se na nový začátek. Každá níže uvedená terapie je celodenní, cca 8h. Maximální počet účastníků je 20lidí.
 
Ještě než se pustím do výkladu jednotlivých terapií- Měli byste vědět, že mívám terapie několik měsíců předem obsazené, někdy je to i půl roku předem. Pakliže je "vaše" terapie a termín již obsazen, nabídnu vám místo Náhradníka, případně rozšířím skupinu- přistupuji individuálně, dle pevnosti Záměru klienta. Pokud k tomu máte nějaké otázky, ptejte se: spokojena.zena@gmail.com  děkuji, ráda přiblížím.
 
Zde je bližší popis terapií...
 
Terapie PEVNÝ EMOCIONÁLNÍ ZÁKLAD
- v této terapii se zaměříme na váš základ, tedy na vaše Početí, Prenatál, Porod a období krátce po porodu. Setkáte se s Duší. 
V tomto období vzniklo nejvíce traumat, at´už následkem nevalných mezilidských vztahů v našem okolí, potratů a nebo následkem císaského nebo jiného "lékařského" porodu, separace po porodu, ne-kojení, stresující lékař, přání rodičů mít chlapečka, zatím co je uvnitř holčička, rozchod rodičů, úmrtí rodiče, atd. Cílem je přepsat všechno nepřirozené na přirozené a uvolnit tak energetickou a emocionální zátěž. Dále máte možnost se znovu narodit a pochopit proč jste se narodil/a právě k těmto rodičům. Krásná hravá terapie, které klienti říkají Můj pevný bod. :-)
 
 
Terapie VZTAHY A VAZBY
- během tohoto programu si máte možnost uzdravit vztah s maminkou a tatínkem, přestřihneme pupeční sňůru- osamostatníte se, dosytíme nedostatky z dětství (láska, pozornost, bezpečí, přítomnost, přijetí, dotyky, péče, hry). Hlouběji prozkoumáte svou Duši a předáte jí vedení. Ona vás láskyplně povede životem, různými zkouškami, nikdy vás neopustí, a zjistíte, že už nejste na nic sami... Povznášející terapie plná her a emocí.
 
 

Sebe-reflexní terapie JÁ A MŮJ VNITŘNÍ SVĚT

V této terapii lépe uchopíte a také pochopíte, kdopak to ve vás mluví, kdopak vám řídí vaše vztahy, proč trpíte různými problémy, nedostatky nebo nemocemi, proč nejste št´astni a co s tím. Objevíte své neintegrované části sebe-sama, které se jeví jako temné nebo stínové. Budeme se tedy hlouběji zabývat vnitřními pod-osobnostmi, Esencí a Duší. Čeká vás hluboký vhled do svého nitra, kde lépe uchopíte svou realitu a stanete se vědomějším ve svém konání, tvoření a hlavně žití. Tuto terapii je vhodné kombinovat s terapií Bolest Ženy/ Muže, nejlépe hned krátce po sobě, protože to, co objevíte v této terapii můžete na další terapii zpracovat. 

 
 
Terapie BOLEST ŽENY/MUŽE

- at´už jste žena nebo muž, máte své Tělo Bolesti, které vám jako magnet do života přitahuje spoustu utrpení, nepříjemností a komplikací. Rozpustťe jej a dovolte si žít to, co vás naplňuje klidem, láskou a důvěrou. Terapie plná uvědomění a hlubokých poznatků o vašem životě.  

 

Tréning MYSL, EMOCE, KOMUNIKACE

- Opakování Matka moudrosti. V průběhu 4 terapií se učíte techniky, které si na Tréningu zopakujeme a prověříme. Čili žádná teorie, aktivní tréning toho, co byste už měli umět a znát. Je to poslední možnost si techniky na živo vyzkoušet pod mým vedením, pak už musíte z domu sami. Velkou výzvou je skupina asi 90ti lidí, které budete součástí. Už samotný počet lidí ve skupině v mnohých lidech vyvolává paniku a různé vzpomínky na nezpracované zážitky ze školní docházky. Máte jedinečnou možnost si tato témata odblokovat, rozdýchat a uvolnit. A jelikož je to poslední terapie v cyklu, oběví se téma Pokory a Pýchy, Závislosti a Samostatnosti, Téma projekcí a Očekávání... Silná témata, která člověku dokáží pěkně zavařit vztahy a v nich schopnost rozlišovat. Opět, máte možnost vše zpracovat a opustit staré programy.  

 

Více informací na emailu, případně v přehledu aktuálních terapií na hlavní stránce.

spokojena.zena@gmail.com

 

Toto jsou základní terapie, jsou jako základová deska pro větší akce typu Vědomé partnerství, Rituály I. a Rituály II. 

Termíny těchto akcí se v tuto chvíli již naplňují, máte-li o ně zájem, pročtěte si informace zde: cms.zenaspokojena.webnode.cz/velke-akce-na-rok-2016/