PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2016

Jedná se o akce pro větší počet lidí, běžně se pohybujeme v rozmezí 70-90 lidí. Ačkoliv je to velký počet lidí, uvědomte si, milí přátelé, že je to skupina stejně naladěných lidí. Skupina stejně zajímavých, stejně smýšlejících a stejně otevřených lidí, jako jsi Ty. Pokud tě však stresuje myšlenka na velkou skupinu neznámých lidí, je to téma pro kineziologa- nech si to odblokovat. Může jít o vzpomínku z prvního školního dne, ale někdy se stává, že je to ještě hlouběji.

 
Níže uvedené akce se pořádají v Brně, většinou v Místodržitelském paláci. Brno je dobré strategické místo nejen pro zájemce z Čech a ze Slovenska, ale také z okolních států, protože mých programů se často účastní i lidé z větších dálek. Na tyto akce se můžete objednat emailem: spokojena.zena@gmail.com
 
 
DEN RITUÁLŮ I. se pořádá 9.října, cena 2333kč, program je v přípravě
 
DEN RITUÁLŮ II. se pořádá 5.listopadu, cena 2555kč, program je v přípravě
 
Po přihlášení se objednejte na kineziologii a nechte si vytestovat, zda vám něco brání v absolvování vybraných programů a zda jste schopni/ochotni vzít si z nich svých 100% užitku. Lidem často brání v absolvování různé programy, strachy a bloky. Zde uvádím nejčastější a ty si také přepište na papír pro kineziologa a následně nechte odblokovat, at´ nejste v nevýhodě:
 
- strach/stres z většího počtu lidí
- strach ze změny
- je nějaký všeobecně působící negativní vliv, který mi brání se akce....(pojmenujte).... zůčastnit v plné síle?
- ochota se učit/ mám blok na učení se?
- mám nějaký blok ze školy/ z let docházky?
- jsem ochoten/á spolupracovat na daných úkolech a zadáních
- brání mi něco projít si akcí..(pojmenujte).... plynule a s radostí? 
- Na kolik % je pro mne daná akce ...(pojmenujte ji)... přínosná? (tuto otázku pokládejte až po odblokováních, jelikož se často stává, že právě výše uvedené bloky brání vnímat užitek dané akce. Po jejím odblokování užitek z akce stoupá)
 
 
Program roku 2016 se skládá ze 4 velkých akcí, jednotlivé akce na sebe navazují a vzájemně se posilují, vytváří tak harmonický celek a dostáváte se do hlubších úrovní sebe sama, odkud přichází naše Sebe-vědomí, Sebe-hodnota, Vnitřní Síla, Sebe-láska a Mír. Červnové akce máme úspěšně za sebou, nyní se připravujeme na podzimní Rituály, které jsou velkou událostí.
 
Pokud se akce nemůžete zúčastnit, ale už jste zaslali zálohu, Vaše záloha se nevrací, slouží jako storno poplatek. Děkuji za pochopení.
 
Těším se na vás v energii mocného Marsu, s láskou Natálie*