VLIV ROČNÍHO OBDOBÍ NA PSYCHIKU

ROČNÍ OBDOBÍ A JEHO VLIV NA NAŠI PSYCHIKU 

JARO- nám ukáže, co bylo schované. Tak, jak se probouzí příroda, tak se probouzíme i my. Zároveň se nám dostává inspirace a vedení, jak se sebou a svými tématy naložit. Jaro nám dodává podporu a sílu začít změnu realizovat. Kdo je závislý na antidepresivech, může je začít odkládat. Je kladen důraz na kvalitní záměr. Nejlepší čas pro terapie zaměřené na nitro, sebe-hodnotu, emoční stabilitu, ozdravení vztahů a fyzické zdraví.

LÉTO- období prožívání emocí, které naše proměna na jaro nastartovala, důležitá je nyní sebe-reflexe a práce s emocemi. Ideální čas pro Tréning praktických dovedností (v srpnu).

PODZIM- v plných barvách vidíme, co žijeme. Začínáme to zhodnocovat. Přebíráme zodpovědnost za to, co jsme na jaro zaseli, co jsme v létě prožili a co jsme o sobě zjistili. Na podzim to sklidíme v plných barvách, jakou barvu bude mít vaše listí je otázka.
Vhodný čas pro doplňkové terapie dle vašeho tématu (partnerství, sexualita, vztahy, práce)


ZIMA- období hloubek a odkládání všeho, co nám neslouží, co nefunguje. Opět si můžete sáhnout na své dno, proto se objevují deprese a stagnace. Lidi opět začínají s antidepresivy.

VÁNOCE- čas prověření našich vztahů

...a někdo se stále točí v kruhu, absolvuje si každý rok své kolečko propadů, výšin i pádů a stále nechápe...

Věřím, že to máte nyní všichni více ucelené a začíná vám to všechno dávat smysl, přátelé.

-

POPULARITA TERAPIÍ z pohledu absolventů

Některé z vás jsem oslovila a poprosila o vyjádření k mým terapiím, aby se v nich mohli ostatní lépe orientovat...zde jsou výsledky :-)

~"Základní terapie hrou je pro úplné začátečníky, kteří doposud svůj život nijak neřešili a nebo pálili své peníze u kartářů a léčitelů. Tato terapie bude zajímat lidi, kteří právě ted' pochopili, že mají už roky problémy a musí je začít řešit úplně jinak, než doposud, nebo to na ně všechno spadne :-). Když mluvím o problémech, mám na mysli problémy typu deprese, sexuální poruchy, špatné vztahy s okolím, neshody v partnerství, neuspokojivá úroveň v oblasti práce nebo financí, zdravotní problémy a naše často nemocné děti. 
Je v Tobě hodně dobré energie a inspirace, Natálie. Na mnoho otázek znáš odpověd' a když něco nevíš, tak se na chvíli jakoby napojíš jinam a za chvíli máš odpověd' pro daného člověka, z jiných sfér. Nikoho nesoudíš, se všemi máš pochopení a celým dnem nás jemně provázíš s ohledem na naše bolístky. Umíš být vtipná, i vážná, když to situace vyžaduje, a všem je hned fajn na duši. Terapie hrou mi hodně ukázala a můj život prochází příjemnými změnami, které registruje i mé okolí a moc mi fandí".....
Napsala pro vás Dana R.


*Terapii Pevný emocionální základ vám vylíčí Katka Š.*
~ "Tato terapie značně prohloubí kontakt s nitrem nebo s duší. Mnoho problémů v dospělém životě silně rezonuje právě s našim dětstvím, s obdobím prenatálního věku, porodu a tak dál. Úplně fantastická je technika, kterou nám pomáháš uvidět "neviditelné a dávno zapomenuté", Natali. Tato terapie pomáhá dospět dětem v nás, líbí se mi být zodpovědná, spokojená žena. Daří se mi zvládat život s větší mírou lehkosti a s humorem. Změnil se mi okruh mých přátel, každým dnem jsem jiná a lepší, je to zajímavé to jen tak pozorovat. Stala jsem se náročnou co se oblasti seberozvoje týče, proto se držím toho, co funguje."

Terapii Intimisimo si vybrala
paní Marta a níže je její zpětná vazba
~ "Příjemné oblažení pro nevědomou ženu, která se ve svém manželství chová jako její matka a ani si to neuvědomuje. Jedinečná forma zpracování po celý den mnohým z nás otevřela zákoutí mysli i vnímání, snad i prožívání a zcela změnila pohled na sebe sama, i na naše partnerství. Po absolvování terapie jsem více vědomou ženou a umím tvořit svou partnerskou a intimní realitu lépe než kdy před tím. Děkuji."

O zpětnou vazbu k terapii Výcvik
se podělí Tomáš a Hanka 
~ " Dost mne pobavil celodenní tréning jednotlivých situací pro život, kde jsem se naučil předcházet různorodým pastičkám běžného života v podobě lidských emocí, komunikačních háčků, a tak dál. Zaujala mne i odlehčená a inteligentní forma, kterou se dané situace, které nám život někdy nakombinuje dost drasticky, dají vtipně procvičit a zjednodušit pro život. Nikdy bych ale neřekl, že toho bude schopná tak hezká a mladá žena, jako jsi Ty, Natálie. Já vím, předsudky a domněnky muže v letech, pardon :-)"

~ " Zaujal mne už název sám "Teoretici versus Praktici", to vypovídá o všem. A tak to i bylo. Celý den se propracovávaly daná témata, která jsme si každý přinesl a mimo mé téma (komunikace) jsem se naučila zvládat s přehledem také témata jiných účastníků (emoce, manipulace, ego, strach). Objevila jsem kouzlo skupinové terapie, i když skupinové terapie v provedení Natálie jsou zcela jiné, než u kohokoliv jiného. Právě jejím neotřelým a originálním přístupem a technikou. Doporučuji všem, které baví život a chtějí si jej užít. Hanka" 

K Therap-besedě Intimisimo
se vyjádřila Petra 
~ "zajímavé setkání ve skupině otevřených žen, které si na nic nehrají a umí si přiznat, že mají problém. Natálie má vždy připraveno pár her, technik nebo zadání, které dokáže elegantně začlenit do besedy tak, abychom si z besedy něco odnesly. Odnášíme si především jistá uvědomění a poznání, která jsou k nezaplacení. Pokud někoho zajímá propojení terapie s besedou a nemá víc času, než 3h, přidejte se k nám." 

-
Hohooo, děkuji, přátelé :-) Chopili jste se úkolu skvěle* 
....Máte-li někdo otázky k daným terapiím, jsem pro Vás na emailu, přátelé: spokojena.zena@gmail.com


PRAVIDLA HRY :-)
- každý zájemce nejprve prochází vstupní konzultací po facebooku nebo po Skype. Konzultace je zdarma a tam se během chvíle dozvíte, zda je pro vás terapie vhodná a případně která. Po terapii máte možnost využít výstupních konzultací, taky jsou zdarma a většinou přijdou na řadu několik dní až týdnů po terapii. Pomáhají vám uspořádat si v sobě témata, informace i poznatky a navíc vám dodají klid, že na to nejste sami :-)

- na terapiích nepořádám sdílecí kolečka, není tedy třeba vyprávět skupince cizích lidí o svých problémech. Respektuji vaše soukromí a kladu důraz na diskrétnost.

- na terapii nemůžete pod vlivem antidepresiv, jiných tlumících léků, pod vlivem drog či alkoholu. Na některé terapie nemůžou ani těhotné ženy a nebo kojící matky. 

Máte další otázky? Možná najdete odpovědi zde: 
http://www.spokojenazena.eu/podminky-storno-aj-/